Skype Blogs

Product News, Customer Stories and Updates from Skype

Share

Share

IT Akadeemia sünd

Ilmselt ei ole üllatav, et kui juttu tuleb Eesti IT-haridusest, talentidest ja tulevikust, on Skype ikka siin-seal sõna võtnud või õla alla pannud. Isegi kui “omakasu” kõrvale jätta, oleme veendunud, et kui üks väike riik tahab maailmas läbi lüüa, peab ta oma asju nutikalt ajama – selleks on aga vaja maailmatasemel spetsialiste. Seetõttu oleme otsustanud riigi, ülikoolide ja IT-sektoriga seljad kokku panna ja tiigri ette seatud latti kõrgemale tõsta.

printf(“hello, IT Akadeemian”);
Täna kirjutasid Skype Eesti juhatuse liige Tiit Paananen ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) juhatuse liige Erki Urva Tallinnas alla koostöölepingule IT Akadeemia programmi toetamiseks Skype’i poolt. Skype toetab IT Akadeemia programmi 100 tuhande euroga aastas järgmise kolme aasta jooksul ning lubab IT Akadeemia turundustegevuses kasutada ka Skype’i kui toetaja brändi.

IT Akadeemia ei ole uus, eraldi ülikool, vaid koostöö: ITA programm käivitatakse 2012. aasta septembrist TTÜ ja TÜ tarkvaratehnika ja küberkaitse ühiste magistriõppekavadega ning informaatika bakalaureusekavadega nii TTÜ-s kui TÜ-s.

Miks ja kuidas?
Meie eesmärgiks on, et sellise koostöö tulemusena paranevad kvaliteet, kvantiteet ja efektiivsus: kasvab IKT õppe atraktiivsus, tase ja lõpetamise edukus ning lisandub tööjõuturule rohkem ja parema kvalifikatsiooniga spetsialiste. Tänu sellele peaks kasvama meie IT alane ettevõtlikkus ning Eesti tuntus IT hariduse sihtriigina. Väga oluline aspekt on ka taseme hoidmine – tuleb tagatada rahvusvahelise tasemega õppejõudude ja teadustöötajate järelkasv. Selle saavutamiseks võetakse ette järgmised tegevused:

1. Toetatakse ülikoolide vahelist koostööd, et maksimaalselt ära kasutada Eesti ressursid;
2. Tugevdatakse ülikoolide akadeemilist võimekust rahvusvahelistumise ning õppejõudude karjääriredeli mudeli arendamise kaudu;
3. Moodustatakse edukate tudengite toetamiseks stipendiumifond;
4. Teostakse rahvusvahelist ühisturundust ja välistudengite värbamist;
5. Toetakse õppimist spetsiifilistel IKT erialadel välisriikides.

IT Akadeemia edasise tegevuse arendamise ja juhtimisega tegeleb Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus.

Lõpetuseks tahaks soovitada aga hoopis ühte head teemakohast artiklit: “Toomas Hendrik Ilves ja Garri Kasparov: õppige reaalteadusi ja julgege riskida“.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s