Skype Blogs

Product News, Customer Stories and Updates from Skype

Share

Share

Peace One Day jõuab Skype'i abil koolidesse

Rahvusvahelise rahuorganisatsiooni Peace One Day asutaja Jeremy Gilley plaanib iganädalaste Skype’i videokõnede abil kohtuda ja vestelda koolilastega üle terve maailma, et toetada 21. septembril 2012 toimuvat rahuaktsiooni Global Truce on Peace Day (Ülemaailmne vaherahu rahupäeval). Peace One Day, iga-aastase rahvusvahelise vaherahu ja vägivallatuse päeva, rahupäeva, toetamisele pühendunud mittetulunduslik organisatsioon loodab, et sellest saab suurim vägivalla vähendamisele suunatud algatus nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt.

Jeremy eesmärgiks on Skype’i vahendusel rääkida näost-näkku nii paljude koolilastega kui võimalik, kõigis 192 ÜRO liikmesriigis, et selle käigus jagada teadmisi erinevatel teemadel: konfliktide lahendamine, rahvusvaheline kodanikkond, inimõigused, samuti rahu ja jätkusuutlikkuse seosed. Pooletunniste vestluste käigus tutvustatakse rahupäeva, selle põhimõtteid ja julgustatakse lapsi 2012. aastal toimuva Global Truce on Peace Day püüdlustest aktiivselt osa võtma (aidates näiteks vähendada vägivalda meie kodudes, kogukondades ja koolides). Loomulikult saavad lapsed küsida Jeremylt ka palju küsimusi.

“Noored on alati olnud Peace One Day läbiviidava töö keskmes ja viimase üheteistkümne tegevusaasta jooksul olen rääkinud üle 33 000 õpilasega,” ütles Jeremy. “Tänu Skype’ile saan aga vestelda näost-näkku tuhandete noortega kõikjal kus mul muidu see võimalus puuduks.”

Jeremy Gilley külaskäik Fleetis asuvasse kooli All Saints – Skype’i abil.

Vestluste sujuvamaks läbiviimiseks plaanitakse vaherahu puudutav lisada uutesse Peace One Day õppematerjalidesse, sealhulgas kõigis kuues ÜRO ametlikus keeles internetis levitatavasse kogumikku Global Education Resource.

Kõigil soovida osalevatel koolidel peab Jeremy’ga otsepildis vestlemiseks olema Skype’i tasuta konto. Samuti tuleb eelnevalt läbi töötada Peace One Day vabalt kättesaadavad materjalid ja vaadata ära Jeremy dokumentaalfilmi “Päev pärast rahu” (The Day After Peace) koolidele kohandatud 32-minutiline versioon.

Projektist oma klassiga osavõtmiseks ja Skype’i videokõne aja kokku leppimiseks – ning seeläbi ühise ja jätkusuutlikku maailma visiooniga põlvkonna loomisele kaasa aitamiseks – võtke ühendust Peace One Day meeskonnaga nende Skype in the classroom konto kaudu või saatke kiri aadressil skypetalks@peaceoneday.org (palun arvestage, et kõik soovijad ei pruugi ajagraafikusse mahtuda).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s